At Facebook
Dhamma Talks in English
No posts to display.
Dhamma Talks in Thai
No posts to display.
MBMC Images Gallery
No posts to display.
MBMC Activities 2014
MBMC Activities in Thai
 • เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานประจำเดือน
  (เริ่มเวลา 9:00 AM - 8:00 PM)
  • 24-26 มกราคม 2557
  • 28-30 มีนาคม 2557
  • 30-31 พฤษภาคม 2557
  • 01 มิถุนายน 2557
  • 25-27 กรกฏาคม 2557
  • 26-28 กันยายน 2557
  • 28-30 พฤศจิกายน 2557

 • ตลาดนัดวันอาทิตย์ MBMC
  เริ่มเวลา 10:30am อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเริ่มเวลา
  • 04 & 18 พฤษภาคม 2557
  • 08 & 22 มิถุนายน 2557
  • 06 & 20 กรกฏาคม 2557
  • 03 & 17 สิงหาคม 2557
  • 07 & 21 กันยายน 2557
  • 19 ตุลาคม 2557
  • 02 พฤศจิกายน 2557
    
 • เชิญร่วมงานรื่นเริงฉลองสงกรานต์ ปาร์ตี้ไนท์ ของวัดพุทธวิหารฯ ประจำปี ๒๕๕๗
  ** At Knight of Columbus Hall 870 N. Main St Clawson, MI.48017 @ 6:00P.M.—12:00A.M. **
  • 19 เมษายน 2557
 •  
 • พบกับกงศุลสัญจร (Offsite Consular Service)
  หนังสือเดินทาง e-Passport ทำเอกสารสำคัญ ต่างๆ
  • 04 พฤษภาคม 2557

 • งานบุญทอดกฐิน ๒๕๕๗
  • 12 ตุลาคม 2557
    
 • งานทำบุญรำลึกอดีตเจ้าอาวาส ดร. พระมหาชิน แพ็งแจ่ม (หลวงพ่อชื่น)
  • 13 กรกฏาคม 2557
MBMC Activities in English
 • Weekend Intensive Vipassanã Maditation Retreat
  (Starting at 9:00 AM - 8:00 PM)
  • 24-26 January 2014
  • 28-30 March 201ภ
  • 30-31 May 2014
  • 01 June 2014
  • 25-27 July 2014
  • 26-28 September 2014
  • 28-30 November 2014

 • MBMC Sunday Market
  Starting at 10:30 AM. Come enjoy authentic thai food you may never find at any Thai restaurant in town.
  • 04 & 18 May 2014
  • 08 & 22 June 2014
  • 06 & 20 July 2014
  • 03 & 17 August 2014
  • 07 & 21 September 2014
  • 19 Octover 2014
  • 02 November 2014
    
 • MBMC Songkrant Night Festival Party 2014
  ** At Knight of Columbus Hall 870 N. Main St Clawson, MI.48017 @ 6:00pm—12:00am **
 • ** All profit will be domated to MBMC to support MBMC's activities. **
  • 19 April 2014

 • Offsite Consular Service at MBMC
  • 04 May 2014

 • MBMC 2014 Katina Ceremony
  • 12 October 2014
 •  
 • 2014 Memorial Ceremony of Dr. Chuen Phangcham at MBMC
  • 13 July 2014
Who's Online
We have 9 guests online
Login FormHome

PostHeaderIcon Welcome to the Midwest Buddhist Meditation Center (MBMC)

PostHeaderIcon Your donations to build parking lot at MBMC

Share this post

MBMC needs your helps to build the Parking Lot. Your donations will make it possible to
complete this project on time for many upcoming public events.


You can donate to MBMC online through PayPal by clicking paypal button below.
Or, you can donate in person at MBMC, 29750 Ryan Rd., Warren, MI 48092-2244.
Or,  you can mail your donations with the below PDF form.

Please ensure that you specify your name and your address with your donation.
MBMC will issue donation receipt for your recognition of your support and for your tax deduction.

Thank you for your supports.
 

  
MBMC donation PDF Forms
[Left - Donation with monry tree] - [Right - mail-in donation]

 


Pramaha Thanaphat MBMC Abbot

พระมหาธนภัทร์ อาสโภ
เจ้าอาวาสวัดและประธานคณะกรรมการวัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์

 

Last Updated (Thursday, 04 April 2013 18:37)

 

PostHeaderIcon MBMC ขอแสดงความขอบคุณต่อญาคิโยมทุกท่านที่มาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาานประจำปี 2554

Share this post

Midwest Buddhist Meditation Center
29750 Ryan Road, Warren, MI 48092-2244
Tel: 586-573-2666, Fax: 586-573-6661

 

PostHeaderIcon Your donations for Meditation Room at MBMC

Share this post

MBMC needs your helps to build the Meditation room in the memory of Dr. Churn Phuangcham. Your donations will make it possible to complete this project on time for many upcoming public events. This meditation room will be built with a width of 36 feet and a length of 60 feet. This room, which is at 200 people capacity, will be used mainly for performing Buddhist ceremonies, teaching meditation to all who are interested, and many other Thai community activities.

You can donate to MBMC online through PayPal by clicking paypal button below. Or, you can donate in person at MBMC, 29750 Ryan Rd., Warren, MI 48092-2244. For Thai donators, you can mail your donations with the below PDF form.

Please ensure that you specify your name and your address with your donation. MBMC will issue donation receipt for your recognition of your support and for your tax deduction.

Thank you for your supports.
 

 
MBMC donation PDF form in Thai

 

Last Updated (Wednesday, 08 September 2010 23:50)

 

PostHeaderIcon ขอขอบคุณศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน ครบรอบปีที่ 2

Share this post

ขอขอบคุณศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน ครบรอบปีที่ 2 วันกตัญญูทำบุญอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส (หลวงพ่อชื่น แพ็งแจ๋ม)

Last Updated (Thursday, 22 July 2010 09:36)

 

PostHeaderIcon Your Donation for Meditation Room at MBMC

Share this post

แจ้งข่าวการสร้างศาลาอเนกประสงค์ (Meditation Room)

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ทาง City of Warren ได้มีการ ประชุมเรื่องการอนุญาตให้ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ของวัดพุทธวิหารฯ และที่ประชุมของ  City of Warren ก็ได้อนุญาตให้ทางวัดพุทธวิหารฯ ได้ก่อสร้างได้ตามแบบแปลนที่ได้ส่งเข้าไปให้พิจารณา มีขนาด กว้าง ๓๖ ฟุต ยาว  ๖๐ ฟุต  ซึ่งจะต่อขยายออกมาจากกุฏิหลังที่ ๑ ด้านทิศใต้ เป็นศาลารูปทรงไทยและจะเป็นประโยชน์ ในการประกอบศาสนพิธีต่างๆ การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และเป็นห้องการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ดนตรีไทย และ รำไทย เป็นต้นในอนาคต หลังจากสร้างเสร็จแล้ว

ฉะนั้นทางวัดจึงแจ้งข่าวบุญมหากุศลแก่ศรัทธาญาติโยม ทุกท่านได้ร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา หรือจะบริจาคผ่านทางเว็บไซค์ก็ได้โดยการคลิ๊กที่ Donation ทางด้านบนขวาของเว็ปไซต์ หรือจะมาทำบุญด้วยตนเองที่วัดก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก

จึงขออ้างอิงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่าน จงมีอายุ วรรณะ สุขะ พะละ ธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมมาตรปรารถนาทุกประการ  เทอญ.

 

 

PostHeaderIcon ขอเชิญ ร่วมบริจาคสร้าง ศาลาเอนกประสงค์

Share this post

ขอเชิญ ร่วมบริจาคสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ (Meditation Room)
ณ วัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์  รัฐมิชิแกน

เนื่องจากทางวัดพุทธวิหารฯ ยังไม่มีศาลาที่เพียงพอต่อการรองรับพุทธศาสนิกชนในการทำพิธีกรรมทางศาสนา และปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ทางวัดจึงได้ขยายห้องจากกุฏิ ๑  มีความกว้าง ๓๖ x ๖๐ ฟุต ซึ่งจะสามารถรองรับพุทธศาสนิกชนได้ประมาณ ๒๐๐ คน จึงขอเชิญญาติโยมทุกท่านร่วมกันบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นอนุสรณ์ และตามเจตนารมณ์ ของหลวงพ่อพระครูโชติธรรมวิเทศ (ดร.พระมหาชื่น เพ็งแจ่ม) และขออำนาจคุณพระรัตนตรัยจงช่วยดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่าน มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านเทอญ.

[update]

           เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ทาง City of Warren ได้มีการ ประชุมเรื่องการอนุญาตให้ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ของวัดพุทธวิหารฯ และที่ประชุมของ  City of Warren ก็ได้อนุญาตให้ทางวัดพุทธวิหารฯ ได้ก่อสร้างได้ตามแบบแปลนที่ได้ส่งเข้าไปให้พิจารณา มีขนาด กว้าง ๓๖ ฟุต ยาว  ๖๐ ฟุต  ซึ่งจะต่อขยายออกมาจากกุฏิหลังที่ ๑ ด้านทิศใต้ เป็นศาลารูปทรงไทยและจะเป็นประโยชน์ ในการประกอบศาสนพิธีต่างๆ การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และเป็นห้องการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ดนตรีไทย และ รำไทย เป็นต้นในอนาคต หลังจากสร้างเสร็จแล้ว
         ฉะนั้นทางวัดจึงแจ้งข่าวบุญมหากุศลแก่ศรัทธาญาติโยม ทุกท่านได้ร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา หรือจะบริจาคผ่านทางเว็บไซค์ก็ได้ หรือจะมาทำบุญด้วยตนเองที่วัดก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก
          จึงขออ้างอิงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่าน จงมีอายุ วรรณะ สุขะ พะละ ธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมมาตรปรารถนาทุกประการ  เทอญ.

Donation to build MBMC's Meditation Room

Your donations are vital to MBMC to ensure its ongoing services to Buddhist and other community alike.

As if August 12, 2009, the City of Warren approved the building of Meditation Room for MBMC. This meditation room will be built with a width of 36 feet and a length of 60 feet. This room, which is at 200 people capacity, will be used mainly for performing Buddhist ceremonies, teaching meditation to all who are interested, and many other Thai community activities.

If you’d like to make donations to MBMC, you can donate through Paypal by using “donation button” at the top right of MBMC index page, or you can donate in person at MBMC, 29750 Ryan Rd.  Warren, MI. 48092-2244;   Tel: 586-573-2666, Fax 586-573-6661.
 

 


Pramaha Thanaphat MBMC Abbot

พระมหาธนภัทร์ อาสโภ
เจ้าอาวาสวัดและประธานคณะกรรมการวัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์

 

Last Updated (Tuesday, 18 August 2009 22:52)

 

PostHeaderIcon ข่าวที่จะย้ายวัดไปตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่

Share this post

 ประกาศวัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์ 

เรื่อง      ข่าวที่จะย้ายวัดไปตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่

            ด้วยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 มีคณะอุบาสก – อุบาสิกา กลุ่มหนึ่ง มาเสนอท่านพระมหาธนภัทร์ อาสโภ ให้ย้ายวัดไปตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่ โดยจะทำการกู้เงินมาซื้อโบสถ์คริสต์ ราคาประมาณ  $ 400,000 แล้วให้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่โดยท่านพระมหาธนภัทร์ มีความเห็นว่า ตนไม่สามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ได้เองโดยเพียงลำพังผู้เดียวเพราะวัดพุทธวิหารฯ มีคณะกรรมการบริหารอยู่แล้ว จึงได้นำข้อเสนอที่ได้รับมานี้ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวัดพุทธวิหารฯ เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารวัดว่ามีความคิดเห็นอย่างไร

Last Updated (Tuesday, 28 July 2009 09:10)

Read more...